Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fotoboek

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Stichting Brigantijn

De Aegidiusschool is onderdeel van Stichting Brigantijn. Stichting Brigantijn is een vooruitstrevende stichting voor primair onderwijs met 19 basisscholen (waaronder een aantal kindcentra) in  de gemeenten Borne, Hengelo en de Hof van Twente. Onder het bestuur van de stichting ressorteren katholieke scholen, protestant-christelijke scholen en algemeen bijzondere scholen. De stichting is ontstaan uit de fusie met Stichting Marcant-BSV en Stichting KOMT. Bij Stichting Brigantijn staan 4000 leerlingen ingeschreven en werken 380 personeelsleden.

Bij stichting Brigantijn draait het om kwaliteit, eigenaarschap, talent, innovatie, lef, samen en geluk. Onze scholen bieden kwalitatief goed en talentgericht onderwijs waarbij we onze kinderen leren en stimuleren om creatief en kritisch te denken. Een belangrijk doel is dat kinderen zich blijven ontwikkelen, groeien en ontplooien. Het ontwikkelen van (zelf)reflecterend vermogen is hierbij van essentieel belang.

Het bestuursbureau van stichting Brigantijn is gevestigd in Borne, van waaruit het bestuur en de medewerkers van het bestuursbureau dienstverlenende werkzaamheden verrichten voor de scholen en de stichting als geheel.

Voor meer informatie, zie de website van Stichting Brigantijn: https://stichtingbrigantijn.nl/