Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fotoboek

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Verlofregeling

Leerplicht en verlof buiten de schoolvakanties

Sinds de herziening van de Leerplichtwet zijn de regels voor verlof buiten de schoolvakanties aangepast. Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukken seizoen op vakantie te gaan of langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven, is niet mogelijk. De Leerplichtwet geeft een aantal redenen op grond waarvan een beroep gedaan kan worden op vrijstelling van geregeld schoolbezoek.

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden

Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan verlof worden verleend. hierbij moet worden gedacht aan:
- Wettelijke verplichtingen; 
- Verhuizing;
- Bijwonen huwelijk;
- Ernstige ziekte familieleden;
- Overlijden familieleden;
- Jubilea;
- Verplichtingen i.v.m. godsdienst of levensovertuiging.

Voor het aanvraagformulier klikt u hier.

Vakantieverlof

Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan men eenmaal per schooljaar verlof krijgen voor extra vakantie. Indien van toepassing moet bij de aanvraag voor extra vakantieverlof een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit dit blijkt. Verder is het belangrijk om te weten dat de aanvraag twee maanden vooraf bij de schoolleiding moet worden ingediend en de verlofperiode hoogstens tien dagen mag bedragen. Ook mag de verlofperiode niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Van belang is te weten dat verlof in alle gevallen schriftelijk bij de directeur moet worden aangevraagd. In sommige gevallen is daarbij de goedkeuring van de leerplichtambtenaar van de gemeente vereist. Voor een 'aanvraagformulier vakantie en verlof' klikt u hier. Voor een formulier 'vakantieverlof zelfstandige/werkgever' klikt u hier.