Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fotoboek

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Logopedie

Logopedie
Op school vindt een logopedische screening plaats door Monique Wonink-Schulten, zij is logopediste van de GGD Regio Twente, afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De logopediste JGZ komt enkele keren per jaar op school om alle kinderen van 5 jaar te screenen, mits de ouders hiervoor vooraf schriftelijk toestemming geven en het kind geen logopedie heeft. Daarnaast kunnen andere kinderen op verzoek van leerkrachten, ouders, de verpleegkundige JGZ of de arts JGZ gescreend worden. Deze kinderen dienen via een aanmeldingsformulier aangemeld te worden, dat verkrijgbaar is bij de interne begeleider. Ook voor de screening op verzoek geldt dat ouders hiermee vooraf moeten instemmen. Zij zetten daarvoor hun handtekening op het aanmeldingsformulier.
  

Waar let de logopedist op?
Spraak: o.a. uitspraak van klanken, verstaanbaarheid, vloeiendheid.
Stem: o.a. heesheid, volume.
Mondgedrag:o.a. ademen.
Mondmotoriek: o.a. beweegelijkheid van de tong, de lipspanning.
Gehoor: o.a. luistertestjes.

Na de screening bespreekt de logopediste de resultaten van de screening (indien hiervoor toestemming is gegeven door ouders) met de leerkracht. Vervolgens krijgen de ouders schriftelijk bericht over de screening. Eventueel zijn er in de brief adviesfolders bijgevoegd. Indien nodig vindt er nog een controle op school plaats. Dit staat dan aangegeven in de brief. Ook is het mogelijk dat de logopediste de resultaten van de screening met de ouders wil bespreken om eventuele verdere acties te overleggen. Voor leerlingen is het mogelijk logopedie op school te volgen.
Karlijn Demmer, logopedist, is op woensdag op school aanwezig.

Wat gebeurt er met alle gegevens?
De testgegevens van alle kinderen worden in de computer bewaard. Van alle kinderen die gescreend zijn, wordt een kopie met de resultaten van de screening bijgevoegd in het integraal dossier van het kind bij de Jeugdgezondheidszorg, GGD Regio Twente. Aanmeldingsformulieren van kinderen die op verzoek worden gescreend, worden in het archief van de afdeling Jeugdgezondheidszorg bewaard. De leerkrachten krijgen per kind een kopie van de resultaten van de screening, mits ouders toestemming hebben gegeven voor het nabespreken met de leerkracht. De GGD Regio Twente gaat met alle gegevens zorgvuldig om, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens dat voorschrijft.