Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fotoboek

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Jeugdgezondheidszorg

Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling zijn belangrijk voor kinderen. Wij, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Regio Twente, helpen u hier graag bij. In de basisschool-periode komen wij op school in groep 2 en 7 voor een preventief gezondheidsonderzoek. Wij kijken dan naar de lichamelijke, geestelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen. De laatste jaren zien wij, ook landelijk, dat steeds meer kinderen extra aandacht nodig hebben. De JGZ werkt volgens de Triage-methodiek; elk kind wordt gezien en er is meer ruimte voor zorg op maat. 
 

Hoe gaat het preventief gezondheidsonderzoek? 

Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan vragen wij aan u, ouders of verzorgers, twee vragenlijsten in te vullen. Deze ontvangt u via school van ons. Ook wordt de leerkracht gevraagd om mogelijke aandachtspunten op een lijst aan te geven.  

Samen met het JGZ-dossier geeft dit een beeld van uw kind. Op school krijgt uw kind een korte algemene controle. Na een gesprekje worden het gezichtsvermogen, het gehoor, de lengte en het gewicht van uw kind gecontroleerd. Hiervoor hoeft uw kind zich niet uit te kleden.  

Om u te informeren over de bevindingen krijgt uw kind hierover een formulier mee naar huis. De controle vindt plaats in de vertrouwde omgeving van uw kind, op school. Wij vinden het voor de kinderen belangrijk dat zij de doktersassistente al kennen voor de controle. Daarom stelt zij zich vooraf in de groep voor. 

 

Eventueel vervolg 

Mogelijk heeft uw kind extra aandacht nodig. Dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek op het spreekuur van de arts of verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. De uitnodiging voor dit vervolgonderzoek wordt dan naar uw huisadres gestuurd. 

 

Voordelen van de Triage-methodiek 

  • Alle kinderen zijn en blijven goed in beeld.  

  • Het bereik van kinderen is groter. 

  • Er zijn minder verstoringen in de klas. 

  • Ouders hoeven geen vrij te nemen voor de eerste algemene controle op school. 

  • Artsen en verpleegkundigen hebben meer ruimte om snel in te spelen op (zorg-)vragen. 

 

Samenwerking met school 

Wij hebben regelmatig contact met school naar aanleiding van de preventieve onderzoeken en de spreekuren op school. Daarnaast nemen we, als JGZ, ook deel aan de zorg overleggen of schoolondersteuningsteam (SOT). In deze overleggen worden, in goed overleg met ouders of verzorgers, kinderen besproken die extra aandacht nodig hebben. Aan deze overleggen nemen, naast de IB'er van school, het maatschappelijk werk en bijvoorbeeld de schoolbegeleidingsdienst deel. Hierdoor kan bij (zorg)vragen, in een vroegtijdig stadium, een duidelijk advies gegeven worden. 
Daarnaast adviseert de JGZ de school over onderwerpen als schoolverzuim, hygiëne en veiligheid in en om de school, hoofdluisbestrijding (onder andere hulp bij het opzetten van ouderwerkgroepen) en het voorkomen van de verspreiding van besmettelijke ziekten. 

 

Wilt u meer informatie? 

De JGZ is er voor u, uw kind en de school. Mocht u vragen hebben of advies willen neem dan contact op met de afdeling JGZ (ongeacht in welke groep uw kind zit) en vraag naar de jeugdverpleegkundige die betrokken is bij de school van uw kind. 

Op de website www.ggdregiotwente.nl vindt u de meest actuele informatie van de JGZ. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen door te bellen met GGD Regio Twente, Afdeling Jeugdgezondheidszorg 053 – 487 69 30. Onze schoolarts is mevr. Paulien van Es en de verpleegkundige is Paulien Semmekrot.