Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fotoboek

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Bewegingsonderwijs

De zintuiglijke ontwikkeling (zien/kijken, horen/luisteren, voelen, ruiken en proeven) krijgt vooral in de groepen 1 en 2 de nodige aandacht. Ook in de hogere groepen blijft hier aandacht voor, maar daar is deze meer gericht op de auditieve (horen/luisteren) en visuele (zien/kijken) waarneming.

Het bewegingsonderwijs beoogt bij de kinderen:

een veelzijdige motorische vaardigheid te bevorderen. 
plezier in bewegen te bevorderen en te behouden.
de natuurlijke bewegingsdrang te bevorderen.
sociaal gedrag in bewegingssituaties te bevorderen, o.a. door het aanbieden van judolessen.
Voor groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het programma. Dat kan in het klaslokaal, speelzaal of buiten zijn.
De groepen 3 t/m 8 gaan wekelijks met de bus naar de sporthal ’t Wooldrik te Borne.
Groep 5/6/7/8 en ook groep 3/4 krijgen hier les van een vakleerkracht.

De vakleerkracht werkt met een vakwerkplan waarin verschillende leerlijnen, bewegingsthema’s en een verscheidenheid aan sporten aan bod komen. Tevens nemen thema’s als samenwerking, zelfstandigheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen een plek in tijdens de lessen. 

Vanaf vorig schooljaar zijn we gestart met Swim2Play. Swim2play is het vernieuwende en betekenisvolle schoolzwemmen, gericht op de toekomst. Swim2Play is nieuw, anders, leuker en effectiever dan schoolzwemmen ooit is geweest. Alles binnen Swim2Play draait om het ‘doen’.  

Alle kinderen van de basisschool worden tijdens deze “natte gymles” in aanraking gebracht met water, om hun zwemvaardigheden te onderhouden. Als een kind in het water valt moet het zich kunnen redden. Als een kind met een groepje vrienden naar het zwembad gaat om te spelen moet het veilig mee kunnen spelen en meedoen met de rest.  

Bij Swim2play gaat het niet om techniek maar om het veilig kunnen meedoen. Techniek wordt alleen gebruikt als ondersteuning. Swim2play leren kinderen spelenderwijs de volgende vaardigheden aan:   

Slootvaardig: Kinderen leren spelenderwijs om ongecontroleerd in het water te   vallen, zichzelf te oriënteren en terug te brengen naar de kant.  

Zwembadvaardig: Leer datgene dat je gaat gebruiken als je in een zwembad    komt; Spelenderwijs onder een mat uit te komen, leren om van de bodem     voorwerpen op te duiken en sportspelen.  

 Meer-vaardig: Kinderen worden geïntroduceerd in de watersportwereld.     Voorbeelden hiervan zijn; waterpolo, snorkelen en leren duiken.  

Alle basisschoolkinderen van groep 3 t/m groep 8 krijgen gedurende het schooljaar een aaneengesloten blok van 5 lessen aangeboden op zijn of haar eigen niveau. Dit houdt in dat uw kind een aantal weken aaneengesloten naar het zwembad gaat. De school zal u informeren of het rooster bewegingsonderwijs, zodat u weet welke kleding uw kind nodig heeft. Er zal een kijkles worden georganiseerd waarbij de ouders van harte welkom zijn.Ook hiervoor is vervoer per bus geregeld.