Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fotoboek

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Fysiotherapie

Kinderfysiotherapie

 

Het is voor kinderen mogelijk om fysiotherapie op school te volgen.
Bij sommige kinderen verloopt de ontwikkeling langzamer of anders dan bij andere kinderen. De oorzaak hiervan kan liggen in verschillende systemen van het lichaam.

Als een kind in de sensomotorische ontwikkeling een achterstand of een aandoening heeft, is het heel goed mogelijk dat het zich daardoor ook op andere gebieden minder goed gaat ontwikkelen. Denk hierbij aan spelen, sport en contact met leeftijdsgenoten in de groep.

Het is daarom van groot belang vroegtijdig te starten met de juiste zorg, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en weer ‘lekker in zijn vel’ komt te zitten.

Werkwijze

Binnen basisschool st. Aegidius is wekelijks op donderdag kinderfysiotherapeut Nicole Strikker aanwezig. Zij is werkzaam bij fysiotherapiepraktijk ’t Dijkhuis Borne.
Naar aanleiding van de vraag van ouders kan zij, in overleg met de leerkracht, in gesprek gaan met uw kind. Uiteraard bent u als ouder daarbij van harte welkom (op school of via beeldbellen). Het is belangrijk dat de hulpvraag en de zorgen die ouders hebben over hun kind zo goed mogelijk in kaart worden gebracht.

Daarna volgt een observatie en een (lichamelijk en sensomotorisch) onderzoek.
De resultaten van het onderzoek,  gericht advies en/of behandelplan worden met kind, ouders en leerkracht besproken.

Hoe verloopt een behandeling

De nadruk ligt op het plezier in bewegen. Van belang is dat de behandeling optimaal aansluit bij de leeftijd van het kind en de daarbij behorende belevingswereld. 

Tips en oefenadviezen worden meegegeven voor thuis.

DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie)

Voor een behandeling door een kinderfysiotherapeut is er geen verwijzing nodig van een arts of specialist. Er zijn 18 behandelingen kinderfysiotherapie opgenomen in de basisverzekering van het zorgstelsel.

Contact:
Nicole Strikker
nicole@fysiotherapiedijkhuis.nl  
Tel: 047-2664989

 

Kinderfysiotherapie bij schrijfmotoriek

Steeds meer kinderen op de basis- en middelbare school hebben moeite met schrijven. Uit onderzoek blijkt dat leren schrijven en de motorische vaardigheid daarvan van belang zijn om in de ontwikkeling goed te leren lezen! Als het schrijven niet soepel gaat , kan het kind teleurgesteld raken, wil het niet meer schrijven en begint ook taallessen en verschillende taken die met schrijven te maken hebben, niet meer leuk te vinden.

Wat doet een kinderfysiotherapeut die gespecialiseerd is in schrijfmotoriek: heeft een kind schrijfproblemen dan wordt eerst via observatie van het schrijven en van het handschrift gekeken wat de oorzaak kan zijn. Ook wordt in kaart gebracht of er nog andere (motorische) stoornissen zijn omdat schrijf- en andere motorische problemen vaak gecombineerd voorkomen. In de therapie wordt uitgegaan van de schrijfmethode van de school van het kind en is er overleg met de leerkracht. Indien wenselijk wordt er gezorgd voor adviezen en aanpassingen t.a.v. het schrijfmateriaal, de ondergrond, de liniatuur of de schrijf/zithouding. De behandeling zal zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van het kind omdat door actieve betrokkenheid de motivatie wordt bevorderd. De oefeningen worden kindvriendelijk, zo nodig speels met gevarieerde materialen en afgewisseld met spelvormen aangeboden zodat het leerproces verbetert.