Onze school

Onze school ligt, verscholen tussen het groen, in het prachtige kerkdorp Hertme, in de nabijheid van het dorp Borne. De school is gelegen aan een verkeersarme weg. 
Momenteel bezoeken ongeveer 70 leerlingen de school. Op grond van dit aantal hebben we de mogelijkheid met kleine overzichtelijke combinatiegroepen te werken. We werken met vier gecombineerde groepen. Deze combinatiegroepen bestaan uit groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Door de kleinschaligheid zijn we een school waar alle kinderen en leerkrachten elkaar echt kennen en hierdoor is er veel persoonlijke aandacht voor elk kind. Aan de school zijn 8 leerkrachten verbonden die samen met de leerlingen kunnen werken in een prachtig gerenoveerd schoolgebouw.

Ons onderwijs

De belangrijkste taak van ons onderwijs is het verzorgen van onderwijs aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Samen lerend naar de toekomst is de missie van de St. Aegidius.
Naast het verzorgen van onderwijs wil de school ook een bijdrage leveren aan de opvoeding en de vorming van de leerlingen. De onderwijsdoelen en de opvoedingsdoelen zijn in ons onderwijs zo nauw met elkaar verweven dat ze wel te onderscheiden echter niet te scheiden zijn. Opvoedingsdoelen zijn min of meer de achtergronden van onze onderwijsdoelen: zij bepalen de inhoud ervan. Vandaar dat we niet over afzonderlijke doelstellingen praten, maar de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen samennemen.