Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fotoboek

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Bibliotheek op schoolBasisschool St. Aegidius neemt deel aan het project 'De Bieb op School' (dBos); een samenwerkingsverband tussen school en de bibliotheek te Borne. Er wordt doelgericht samengewerkt om de taalontwikkeling en informatievaardigheden van de leerlingen te stimuleren. De bieb heeft een prominente plek gekregen in de voormalige IB-ruimte.
De kinderen gaan eens per week onder schooltijd samen met de leerkracht boeken lenen om deze thuis en op school te lezen. Enkele ouders zijn de leerlingen hierbij ook behulpzaam. De school zelf heeft een instellingenabonnement bij de bieb. Hiermee kan een groot aantal boeken tegelijkertijd t.b.v. een bepaald thema geleend worden. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert de school i.s.m. de bibliotheek te Borne activiteiten, waaronder een bezoek van een kinderboekenschrijver.