Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fotoboek

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Instromen vanuit een andere basisschool

Indien u wegens verhuizing (of om een andere geldende regel) uw kind wilt inschrijven op basisschool St.Aegidius, dan geldt dezelfde procedure omtrent de aanmelding zoals omschreven in artikel 'Instromen in basisschool vanuit kinderopvang'.
Ouders dienen zelf de uitschrijving bij de oude school te regelen. Omdat het kind reeds op een andere school zit, regelen de scholen onderling de eigen onderwijskundige administratie. De ontvangende school ontvangt altijd het onderwijskundig rapport, dat dan wordt opgenomen in het leerling dossier. Dit onderwijskundig rapport of het leerlingendossier kan mede bepalend zijn voor een definitieve toelating. Ook de groepsgrootte of de samenstelling van een groep kan mede bepalend zijn bij deze procedure en uiteindelijke beslissing.
Als de aanmelding heeft geleid tot definitieve inschrijving, dan wordt in onderling overleg met de ouders en de leerkracht(en) een datum gepland dat het kind een keer een dag kan meedraaien met de nieuwe groep om kennis te maken met de leerkracht en de nieuwe klasgenoten.