Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fotoboek

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Instromen vanuit de kinderopvang

Vanaf de dag dat kinderen vier jaar worden mogen ze naar school. De officiële leerplicht gaat in op het moment dat het kind vijf jaar wordt. Vanaf het moment dat het kind de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden heeft bereikt mag het kind vijf ochtenden op school komen om even te wennen. Tijdens deze gewenochtenden, die door de leerkracht in overleg met de ouders worden vastgesteld, kan het kind alvast kennismaken met de medeleerlingen, de leerkracht en het groepslokaal. Kinderen die direct na de zomervakantie instromen worden voor de zomervakantie één keer uitgenodigd om in de nieuwe groep mee te draaien. Kinderen die in de vier weken voorafgaande aan de zomervakantie vier jaar worden, worden voor dat schooljaar niet meer toegelaten mede in verband met een mogelijke ontwenning tijdens de zomervakantie en de drukke agenda tijdens deze laatste schoolweken.

Als het kind naar de basisschool gaat verwachten wij dat het kind zindelijk is en een redelijke mate van zelfstandigheid heeft bij het naar het toilet gaan en aankleden. Natuurlijk zal de leerkracht indien noodzakelijk het kind assisteren. Komt het kind voor het eerst op school dan is dat voor drie partijen even wennen. Voor de ouders, omdat zij voor een deel van de dag het gezelschap van het kind moeten missen en achterlaten op de school; voor de leerkracht, omdat deze het kind nog onvoldoende kent en natuurlijk voor het kind zelf: voor hem/haar is de verandering immers het grootst. Alle kinderen die vier jaar worden starten in principe in groep 1. De kinderen die in de periode september – december jarig zijn zullen, indien er geen onderwijskundige of sociaal-emotionele belemmeringen zijn, doorstromen naar groep 2 na de zomervakantie.

De vervroegde doorstroming is middels een protocol vastgelegd. Kinderen die in de overige maanden jarig zijn zullen na de zomervakantie opnieuw in groep 1 starten. Dit heet dan de verlengde kleuterperiode. Kinderen die in deze periode jarig zijn doen eigenlijk meer dan 2 jaar over de groepen 1 en 2.