Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fotoboek

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Ouderraad

Iedere ouder die een kind op de St. Aegidius heeft, is automatisch lid van de oudervereniging. Hieruit wordt door de ouders zelf een bestuur gekozen: de ouderraad (O.R.). Dit bestuur van de oudervereniging vergadert eenmaal per maand. Bij deze vergadering is een directielid aanwezig.

 

De ouderraad probeert de belangen van alle ouders en hun schoolgaande kinderen zo goed mogelijk te behartigen. Er zijn diverse commissies actief waarin zowel leden van de ouderraad alsmede teamleden zitting hebben. Deze commissies verzorgen de organisatie van allerhande activiteiten het gehele schooljaar door.

Tijdens de jaarvergadering vindt, indien nodig, de wisseling plaats van bestuursleden in de ouderraad. In het huishoudelijk reglement  van de O.R. kunt U meer informatie omtrent de werkwijze van de ouderraad lezen. Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit:  Ivon van den Heijkant, Leonie Back, Maria Stamsnijder, Brigit Weerkamp, Anneke Schabbink, Jorieke Boomkamp en Ria Holtkamp. Vanuit de directie zal Kim Schrooten aanschuiven.

Verslagen van de vergaderingen hangen op het publicatiebord in de gang van school.

Ook is er een ideeënbus aanwezig